Nếu bên giao hàng không vận chuyển đúng sản phẩm của bạn hoặc chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn trong đơn hàng bạn đã đặt, Mac Online sẽ hoàn lại số tiền thanh toán của bạn

Liên Hệ